DOMOV

Ozvučenie, osvetlenie, prenájom vysielacej techniky, DJ na svadbu, oslavu, večierok, kar,
diagnostika a čistenie automobilov O3.
Predajca reklamného priestoru pre internetové rádia a TV vysielajúce v EU a mimo EU.