Ozvučenie, osvetlenie, prenájom vysielacej techniky, diagnostika a čistenie automobilov O3.

Predajca reklamného priestoru pre internetové rádia a TV vysielajúce v EU a mimo EU.