Privacy Policy

Who we are – Kto sme

http://www.djgo.sk.

Cookies

To add your comment to our site, you can agree to save your files, email addresses, and pages. This is for your convenience so that you do not have to return to your data again when you add another comment. These cookies are valid for one year.

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

When you sign in, we set up a few cookies to save your login and display settings. Login Cookies are valid for two days and display settings for one year. If you choose „remember“, your login will be valid for two weeks. Cookies are removed when you sign out of your account.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Additional cookies will be stored in your browser when you edit or publish the article. These cookies do not contain any personal information and only refer to the article ID you have edited. Files are valid for 1 day.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.