Prenájom vysielacej techniky:

FM VYSIELAČ:
FM VYSIELAČ – RVR STEREO – 500W
FM VYSIELAČ – RVR STEREO – 100W
FM VYSIELAČ – BW BROADCAST MPX – 300W / prenajatý
FM VYSIELAČ – BW BROADCAST MPX – 300W / prenajatý
FM VYSIELAČ – TEM MPX – 500W
FM VYSIELAČ – SUONO TELEC. MPX – 50W / prenajatý
FM VYSIELAČ – SUONO TELEC. MPX – 500W / prenajatý
FM VYSIELAČ – QUARK FALCON MPX – 300W / prenajatý

ANTÉNY:
Rôzne – ladené a multiband frekvencie vertikál – horizontál.
KABELÁŽ
MERACÍ PRÍSTROJ DO 1000WATT

RDS:
BV BROADCAST – MPX

AUDIO PROCESOR:
IDT AUDIO 7+4
OMNIA 3 / prenajatý

KONTAKT:
+421 911 898 885
djgo@djgo.sk